Het Algemeen Rookverbod

… komt er in 2014.

En het is een schande!!  … dat ze er nog zolang mee willen wachten ;)

Ik erger me, mateloos, aan sigaretterook.
Waar halen zij het recht? Om ons, de passieve mee-rokers, te verplichten hun kankerlucht in te ademen?
Soms vraag ik me zelfs af of je ze een proces zou kunnen aandoen wegens (on)opzettelijke slagen en verwondingen?

Het grote argument van de tegenstanders van het rookverbod: een roker moet vrij zijn om te kunnen roken waar en wanneer hij wil, zonder dat een of andere wet het hem verbiedt. Vrije keuze.
Misschien dat ze ooit, als de rook om hun hoofd is verdwenen, zullen inzien dat de vrije keuze van de niet-rokers al decennialang brutaal wordt verkracht?

En als je er dan toch iets durft over zeggen, krijg je tussen de rookslierten door het etiket ‘asociaal’ naar je hoofd geslingerd.

Maar dan besef je dat je de relatie met je rokende medemens belangrijker acht dan je eigen gezondheid en welzijn, en dus zwijg je er maar over. Voor de lieve vrede. En de stank in de kleren neem je er ook maar bij.

Maar heel soms kan ik het toch niet laten en spreek ik ze aan met het *kuch* beleefde *kuch*
“Excuseer, stoort het als ik hoest terwijl u rookt?” …

Sinterklaas – de oorsprong

Sinterklaas of Sint-Nicolaas is een jaarlijkse kinderfeest dat op 5 december (pakjesavond) in Nederland en op 6 december (de eigenlijke katholieke naamdag van Sint-Nicolaas) in België wordt gevierd.

De herkomst van de Sint is volgens de huidige traditie niet langer Klein-Azië, maar Spanje. Nochtans is Sint-Nicolaas geboren in Patara te Lycië dat tegenwoordig in Turkije ligt, maar in het jaar 280 bij het toenmalige Byzantijnse Rijk hoorde. Later werd hij als Lyciër bisschop van Myra, de hoofdplaats van Lycië, en nam o.a. deel aan het Grieks(talig)e Concilie van Niceae. Hij stierf op 6 december 342. Zijn stoffelijk overschot werd in 1087 naar Bari in Italië overgebracht. Zijn gebeente rust daar nog steeds in een basiliek die zijn naam draagt. Hij werd na zijn dood heilig verklaard.

Bari lag in het toenmalige koninkrijk van de Beide Siciliën (in het deel van Napels), waar de latere Keizer Karel V koning zou worden. Filips II, zijn zoon, zou de Nederlanden erven, Spanje én de Beide Siciliën. Vandaar de verwarring dat de Sint uit Spanje zou komen. In Spanje is Sint-Nicolaas algemeen de patroon van de zeevaart. Sinterklaas arriveert in Nederland per stoomboot, hetgeen in dat perspectief niet verwonderlijk is: de historische banden van Spanje met de Nederlanden zijn bekend.

Oorspronkelijk werd Sint Nicolaas alleen in het oosten van Europa geëerd. In de 13e eeuw werd besloten dat zijn naamdag ook in het westen een van de belangrijkste feestdagen was.

Sinterklaas en zijn helper, Zwarte Piet, komen in de nacht van 5 december in Nederland en 6 december in België langs de schoorsteen binnen in alle huizen om geschenken te brengen voor de kinderen die er wonen. Deze moderne traditie van Sinterklaas als kinderfeest komt waarschijnlijk voort uit het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht (1850) van de onderwijzer Jan Schenkman (1806 – 1863) met de tekst van het liedje ‘Zie ginds komt de stoomboot’. De afkomst Spanje werd ingevoerd, net als de roe en zak van Zwarte Piet als pedagogische straf. Sint reed voor het eerst op een schimmel over de daken en cadeaus gingen voor het eerst door de schoorsteen.

Sedert begin jaren 90 van de vorige eeuw heeft het paard in Nederland een naam: Amerigo In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw had het paard ook al een naam: "Majestueuzo". In België heet het paard Slecht Weer Vandaag.

Sinterklaas werkt niet alleen: hij gaat tegenwoordig vergezeld van verscheidene Zwarte Pieten, knechten die de zak met cadeautjes dragen en door de schoorstenen kunnen kruipen om de pakjes in de schoenen van de kinderen te stoppen. Oorspronkelijk was er slechts één Zwarte Piet. De herkomst van deze helper is omstreden, er bestaan dan ook verschillende ideeën over: hij was oorspronkelijk een demon die door de heilige gedwongen werd goede daden te verrichten, of juist een voorchristelijke godheid die zich moest onderwerpen aan de christelijke sint. Volgens sommigen gaat hij terug op een Moors knechtje en is zijn huidkleur daaraan te danken. Anderen zeggen dat dit hetzelfde is, want de Moor was volgens sommigen de duivel. In andere landen is de Moorse variant onbekend, hier is de helper van Sinterklaas meestal een duivel (bijvoorbeeld Krampus) en het personage werd pas sinds de kerstening als kwaadaardige duivel afgeschilderd.
 

Selfish Smokers

Me: “Can I help you, sir?”

Customer: “A packet of 20 Marlboro Lights, please.”

(I hand him the cigarettes.)

Customer: “Wait, I don’t want these ones.

Me: “Why? They’re Marlboro Lights. Did you change your mind?”

Customer: “No, I don’t want ones with this health warning about cigarettes causing impotency.”

Me: “Ok. Do you want ’smoking harms those around you,’ or ’smoking causes testicular cancer?’”

Customer: “Give me the ‘harms others’ ones.”

Do not sit next to so disgusting

This scene took place on a British Airways flight between Johannesburg, South Africa & London… (Lees de rest van het verhaal bij meer lezen!)

A white woman, about 50 years old, was seated next to a black man.

Very disturbed by this, she called the air hostess. “You obviously do not see it then?” she asked. “You placed me next to a black man. I did not agree to sit next to someone from such a repugnantgroup. Give me an alternative seat.” “Be calm please,” the hostess replied.
“Almost all the places on this flight are taken. I will go to see if another place is available.”

The hostess went away & then came back a few minutes later.
“Madam, just as I thought, there are no other available seats in Economy Class.

I spoke to the captain & he informed me that there is also no seat in Business Class.
All the same, we still have one place in First Class.”

Before the woman could say anything, the hostess continued. “It is unusual for our company to permit someone from Economy Class to sit in First Class. However, given the circumstances, the captain feels that it would be scandalous to make someone sit next to someone so disgusting.”

She turned to the black guy & said, “Therefore, Sir, if you would like to,  please collect your hand luggage, a seat awaits you in First Class.”

At that moment, the other passengers, who’d been shocked by what they had just witnessed, stood up & applauded.
 

http://www.dirtytoiletsink.com/2008/06/do-not-sit-next-to-so-disgusting/