9 oktober: Opening van de Universiteit van Gent.

Vandaag is het 194 jaar geleden dat…
Op 9 oktober 1817 wordt de Universiteit van Gent plechtig geopend. De Gentse Universiteit werd opgericht door koning Willem I van Oranje in 1816 en de feestelijke openingsplechtigheid vindt plaats in de troonzaal van het Gentse stadhuis. Het eerste professorenkorps telde zestien leden en 190 studenten schreven in voor de vier faculteiten: Letteren, Rechten, Geneeskunde en Wetenschappen. De voertaal was het Latijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>