13 november: Het Supreme Court van de Verenigde Staten verklaart rassenscheiding ongrondwettig.

Vandaag is het 54 jaar geleden dat…
Op 13 november 1956 beslist het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten dat rassenscheiding ongrondwettig is. In de Verenigde Staten bestond een lange traditie van rassenscheiding, die geregeld werd door de zogenaamde Jim Crow-wetten. De afstammelingen van de Afrikaanse slaven kregen hiermee beperkingen opgelegd. De wetgeving werd ingevoerd in de decennia na de Amerikaanse Burgeroorlog, met name in de zuidelijke staten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>