11 oktober: Tweede Vaticaans Concilie.

Vandaag is het 49 jaar geleden dat…
Op 11 oktober 1962 gaat in Rome onder leiding van Paus Johannes XXIII het tweede Vaticaans Concilie van start. Vaticanum II stond in het teken van de modernisering van de Kerk. De paus vond dat het geloof dichter bij de gewone mensen moet komen te staan. De invloed op de liturgie en op het kerkgebouw en de aankleding ervan was enorm. De officiële taal bij katholieke diensten is niet langer het Latijn, maar gewoon de landstaal.